Benzinová stanice Srkal
Úspora el. Energie oproti původnímu stavu: 87%
Návratnost vynaložené investice: 1,1 roku

Naše společnost prováděla rekonstrukci osvětlení výdejních stojanů benzinové stanice Srkal v Týnci nad Labem. Zastaralá a nevyhovující výbojková svítidla byla nahrazena KMS LED svítidly. Původní příkon výbojkových svítidel 2,4 kW byl snížen na 0,55 kW!! U výdejních stojanů došlo k navýšení světelné úrovně, ke sjednocení barvy světla a k výraznému zlepšení uživatelského komfortu.

Sportovní hala Praha
Úspora el. Energie oproti původnímu stavu: 45%
Další sportovní halou, která se rozzářila KMS LED svítidly je sportovní hala v Praze. Původní příkon světelné soustavy 9,5 kW byl snížen na hodnotu 5,4 kW.

 

Sportovní hala Praha
Úspora el. Energie oproti původnímu stavu: 45%
Další sportovní halou, která se rozzářila KMS LED svítidly je sportovní hala v Praze. Původní příkon světelné soustavy 9,5 kW byl snížen na hodnotu 5,4 kW.

 

Kimberly Clark CZ - Jaroměř
Došlo ke kompletní výměně centrálního osvětlení ve všech výrobních a skladovacích prostorech. Vygenerovaná úspora za platby elektrické energie za osvětlení je oproti minulosti 70%. Celková návratnost investice včetně montáže 16 měsíců.

 

Sportovní hala Na Folimance
Další Hala, která se může těšit z kvality diod Alder je všem dobře známá sportovní hala USK Praha - hala Na Folimance.

100ks metalhalogenidových výbojek 400W/ks s celkovým příkonem (včetně předřadníků) více než 45kW (!) nahradilo 90 světlometů 'KMS DL 104W' osazených diodami ALDER o celkovém příkonu 9,3kW !!

Intenzita osvětlení na hrací ploše stoupla v průměru o více než 30% (maximum přes 1750lux ve 150cm nad plochou). Výrazně se zlepšila rovnoměrnost osvětlení a vlivem většího vyzařovacího úhlu došlo k zvýraznění okolních reklamních panelů stejně tak jako intenzita osvětlení v hledišti.

Roční náklady jen na výměnu vyhořelých výbojek byly 100.tis.Kč, dnes jsou nulové. Stropní a závěsnou konstrukci jsme odlehčili o 1000 kg.

 

Kovintrade
Úspora el. Energie oproti původnímu stavu: 88%
Návratnost vynaložené investice: 1 rok
Společnost Kovintrade PRAHA spol. s r.o. patří k významným dodavatelům nástrojových ocelí v České republice. Na základě dlouhodobě fungujících referencí, špičkové technologie a spokojených zákazníků vyhrála naše společnost výběrové řízení na rekonstrukci světelného parku v areálu Chrudim. Celá zakázka, od světelně technického návrhu, simulací až po samotnou montáž a předání díla proběhla díky naší společnosti velice profesionálně a ku spokojenosti investora. Původní příkon zastaralé světelné soustavy 12,25 kW byl zredukován na 2,7 kW!! a to vše při dvojnásobném zvýšení osvětlenosti ploch.