Co je LED?

Light Emitting Diode - neboli v překladu světlo emitované diodou Tato nová technologie má nejmenší energetickou náročnost ze všech lidstvu doposud známých světelných zdrojů, přičemž její životnost je několikanásobně vyšší než životnost doposud běžně užívaných svítících prostředků, vyjma slunce.

Podíváme-li se na lidské společenství z historického úhlu pohledu, od doby prvobytně pospolné až po dnešní vyspělou civilizaci, tak zjistíme, že světlo je jednou ze základních lidských potřeb. Společnost a její vývoj jdou mílovými kroky dopředu a může se stát, že pokud nebudeme schopni přijímat takové technologie, které nám dávají možnost využívat našich energetických zásob na planetě Zemi, tak tento vývoj nás může přivést až na hranici propasti, kdy našim potomkům nezanecháme z našeho dědictví nic, ba naopak, naši potomci nám mohou spílat, že jsme prohospodařili to, co nám naši předkové zanechali i pro další generace. Tuto skutečnost je nutno brát jako daný fakt, který LED technologii staví na nejvyšší možný stupeň požadavků kladených nám společenskou odpovědností, přičemž již dnešní produkce a její nákladovost z ekonomického hlediska je zajímavá pro všechny společenské a sociální vrstvy. Její využití v průmyslovém odvětví je z ekonomického hlediska tak lukrativní záležitostí, že ukončení produkce a užívání jiných světelných zdrojů je brzkou a dohlednou budoucností.

Pro příklad je nutno uvést, že svítivost LED zdrojů je na hranici 50 000 hodin, což několikanásobně převyšuje ostatní zdroje a i moderní úsporné zářivky jsou v těchto údajích zhruba na jedné třetině této veličiny.