Benzinová stanice Srkal
Úspora el. Energie oproti původnímu stavu: 87%
Návratnost vynaložené investice: 1,1 roku

Naše společnost prováděla rekonstrukci osvětlení výdejních stojanů benzinové stanice Srkal v Týnci nad Labem. Zastaralá a nevyhovující výbojková svítidla byla nahrazena KMS LED svítidly. Původní příkon výbojkových svítidel 2,4 kW byl snížen na 0,55 kW!! U výdejních stojanů došlo k navýšení světelné úrovně, ke sjednocení barvy světla a k výraznému zlepšení uživatelského komfortu.

Sportovní hala Praha
Úspora el. Energie oproti původnímu stavu: 45%
Další sportovní halou, která se rozzářila KMS LED svítidly je sportovní hala v Praze. Původní příkon světelné soustavy 9,5 kW byl snížen na hodnotu 5,4 kW.