Judo Pardubice
Úspora el. Energie oproti původnímu stavu: 85 %
Návratnost vynaložené investice: 1,1 roku
Naše společnost dodávala pro město Pardubice osvětlení centrálních i podpůrných ploch pro místní Judo Klub. Původní příkon kompletní energetické soustavy 9.1 kW byl díky našim úsporným KMS LED svítidlům snížen na hodnotu 1.6 kW! Místní Judo klub tedy ušetří až 85% přímých nákladů na osvětlení a také dojde ke snížení cash flow díky sníženým zálohám na energie. V prostorách Judo klubu došlo ke 3 násobnému zlepšení světelných poměrů a zlepšení uživatelského komfortu.