Basketbalová hala Pardubice
V rámci příprav na mistrovství Evropy hráčů do 16ti let 2011 se město Pardubice nebálo vsadit na novou LED technologii a tato osvícenost se městu vyplatila. Naše firma provedla světelný audit spojený s vypracováním kompletního návrhu rekonstrukce, včetně samotné realizace.
Letitou instalaci čítající 120ks závěsných lamp osazených 250W vysokotlakou sodíkovou výbojkou a 60ks lamp osazených 150W klasickou žárovkou s celkovým příkonem více než 36kW nahradilo 60 halových LED světlometů KMS Desk Light P2 o celkovém příkonu 6,3kW !!
Výsledkem není jen dramatická úspora el. energie. CRI index po celé ploše je lepší než 80, světelné pole je velice vyrovnané s CCT konstantních 4200K. Soustava není citlivá na časté zapínání/vypínání a použité spínané zdroje jsou vybaveny "soft" startem - bez proudového rázu při sepnutí. Lze pozorovat výrazný efekt světelné multiplikace při použití LED diod s úhlem 120st.
Intenzita osvětlení v průměru vzrostla téměř dvojnásobně. Na ose mezi koši jsme před instalací naměřili cca 350-550lux v pracovní výšce 150cm. Po instalaci je to 950 - 1000lux. V rozích hrací plochy byla dříve měřena intenzita 220-270lux, ve stejných místech nyní naměříte 500lux a více.

 

Tenis Xaverov
Úspora el. Energie oproti původnímu stavu: 82%
Požadavkem investora bylo co nejvíce snížit provozní náklady dvou tenisových kurtů a zároveň zachovat požadovanou svítivost. Výsledkem práce naší společnosti bylo snížení energetické náročnosti světelné soustavy z 18 kW na 3,4 kW!! V tenisové hale jsme eliminovali hluk a světelnou nesourodost zastaralých zářivek.

 

Judo Pardubice
Úspora el. Energie oproti původnímu stavu: 85 %
Návratnost vynaložené investice: 1,1 roku
Naše společnost dodávala pro město Pardubice osvětlení centrálních i podpůrných ploch pro místní Judo Klub. Původní příkon kompletní energetické soustavy 9.1 kW byl díky našim úsporným KMS LED svítidlům snížen na hodnotu 1.6 kW! Místní Judo klub tedy ušetří až 85% přímých nákladů na osvětlení a také dojde ke snížení cash flow díky sníženým zálohám na energie. V prostorách Judo klubu došlo ke 3 násobnému zlepšení světelných poměrů a zlepšení uživatelského komfortu.

 

Benzinová stanice Srkal
Úspora el. Energie oproti původnímu stavu: 87%
Návratnost vynaložené investice: 1,1 roku

Naše společnost prováděla rekonstrukci osvětlení výdejních stojanů benzinové stanice Srkal v Týnci nad Labem. Zastaralá a nevyhovující výbojková svítidla byla nahrazena KMS LED svítidly. Původní příkon výbojkových svítidel 2,4 kW byl snížen na 0,55 kW!! U výdejních stojanů došlo k navýšení světelné úrovně, ke sjednocení barvy světla a k výraznému zlepšení uživatelského komfortu.

Sportovní hala Praha
Úspora el. Energie oproti původnímu stavu: 45%
Další sportovní halou, která se rozzářila KMS LED svítidly je sportovní hala v Praze. Původní příkon světelné soustavy 9,5 kW byl snížen na hodnotu 5,4 kW.

 

Sportovní hala Praha
Úspora el. Energie oproti původnímu stavu: 45%
Další sportovní halou, která se rozzářila KMS LED svítidly je sportovní hala v Praze. Původní příkon světelné soustavy 9,5 kW byl snížen na hodnotu 5,4 kW.

 

Sportovní hala Na Folimance
Další Hala, která se může těšit z kvality diod Alder je všem dobře známá sportovní hala USK Praha - hala Na Folimance.

100ks metalhalogenidových výbojek 400W/ks s celkovým příkonem (včetně předřadníků) více než 45kW (!) nahradilo 90 světlometů 'KMS DL 104W' osazených diodami ALDER o celkovém příkonu 9,3kW !!

Intenzita osvětlení na hrací ploše stoupla v průměru o více než 30% (maximum přes 1750lux ve 150cm nad plochou). Výrazně se zlepšila rovnoměrnost osvětlení a vlivem většího vyzařovacího úhlu došlo k zvýraznění okolních reklamních panelů stejně tak jako intenzita osvětlení v hledišti.

Roční náklady jen na výměnu vyhořelých výbojek byly 100.tis.Kč, dnes jsou nulové. Stropní a závěsnou konstrukci jsme odlehčili o 1000 kg.