Kimberly Clark CZ - Jaroměř
Došlo ke kompletní výměně centrálního osvětlení ve všech výrobních a skladovacích prostorech. Vygenerovaná úspora za platby elektrické energie za osvětlení je oproti minulosti 70%. Celková návratnost investice včetně montáže 16 měsíců.

 

Kovintrade
Úspora el. Energie oproti původnímu stavu: 88%
Návratnost vynaložené investice: 1 rok
Společnost Kovintrade PRAHA spol. s r.o. patří k významným dodavatelům nástrojových ocelí v České republice. Na základě dlouhodobě fungujících referencí, špičkové technologie a spokojených zákazníků vyhrála naše společnost výběrové řízení na rekonstrukci světelného parku v areálu Chrudim. Celá zakázka, od světelně technického návrhu, simulací až po samotnou montáž a předání díla proběhla díky naší společnosti velice profesionálně a ku spokojenosti investora. Původní příkon zastaralé světelné soustavy 12,25 kW byl zredukován na 2,7 kW!! a to vše při dvojnásobném zvýšení osvětlenosti ploch.

 

SATES s.r.o.
Úspora el. Energie oproti původnímu stavu: 88%
Návratnost vynaložené investice: 7 měsíců

SATES s.r.o. sídlící v České Kamenici je dynamickou a moderní společností, která patří mezi absolutní špičku v kovoobrábění nerotačních i rotačních součástí na CNC strojích. Velmi vysoké postavení společnosti dokresluje fakt, že SATES s.r.o. realizuje dodávky například pro prémiové společnosti napříč automobilovým průmyslem, výrobci zemědělských strojů, či dopravním průmyslem v různých evropských státech.
Požadavkem společnosti SATES s.r.o. bylo provést celkovou rekonstrukci světelného parku ve všech výrobních halách za použití té nejmodernější LED světelné technologie, která je v současné době na trhu k mání a zároveň zvýšit úroveň osvětlenosti výrobních ploch. Tento nesnadný úkol ovšem nebyl problémem pro naši společnost za použití nejmodernějších KMS LED svítidel s patentem německého lídra v oblasti vývoje LED svítidel firmy ALDER. Původní příkon světelné soustavy ve výrobních halách dosahoval 82,95 kW. Námi navrhované a nakonec realizované řešení dokázalo energetickou náročnost.

 

Federal-Mogul Friction Products, a.s.
Federal-Mogul Friction Products, a.s. - FERODO
Úspora elektrické energie oproti původnímu stavu: 74 %
Návratnost vynaložené investice: 24 měsíců
Společnost Federal – Mogul s obratem 6,9 miliard dolarů patří k absolutním světovým lídrům mezi dodavateli výrobků uznávaných značek a řešení pro brzdové technologie, motory a těsnící součásti, řízení a běžné náhradní díly. Federal – Mogul obsluhuje největší světové prvovýrobce originálního vybavení pro osobní automobily, lehká užitková vozidla, těžká a terénní vozidla, stejně jako pro výrobu elektrické energie, letectví, námořní průmysl, železnice a průmyslové aplikace.
Jsme hrdí na to, že tato nadnárodně významná korporace dala naší společnosti a naší špičkové LED technologii důvěru a vyzvala nás ke zpracování projektu a následné revitalizaci světelného parku ve 4 výrobních halách ve výrobním závodě FERODO v Kostelci nad Orlicí. Naše společnost celý projekt provedla „na klíč" od fáze projektování až po realizaci.
Požadavkem investora bylo zlepšit úroveň osvětlení v jednotlivých výrobních halách při zachování normované rovnoměrnosti, zvýšit uživatelský komfort celé světelné soustavy a samozřejmě co možná nejvíce snížit energetickou náročnost instalovaného osvětlení. Investor dále kladl zásadní důraz na nejvyšší možnou kvalitu, původ a certifikaci instalovaného osvětlení.
Tyto náročné požadavky naše společnost KMS Technology s.r.o. v zádech se špičkovými KMS LED svítidly s patentem německého lídra v oblasti vývoje LED svítidel společnosti ALDER splnila na jedničku. Důkazem spokojenosti s komplexní prací naší společnosti a spokojenosti se špičkovou KMS LED technologií je fakt, že spolupráce s firmou Federal – Mogul se nadále prohlubuje...